VİZYON

Off-University, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden anti-demokratik rejimlerce işine son verilen, istifaya zorlanan, beyan ve araştırmalarından dolayı hukukî ve siyasî takibata uğrayan veyahut hapsedilen biliminsanları ve bu duruma itiraz edip destek vermek isteyen diğer eleştirel araştırmacılar için yeni ve özgür eğitim - araştırma imkânları sunmak üzere kurulmuştur.

Almanya merkezli bir inisiyatif olan Off-University çeşitli nedenlerle seyahat imkanı bulunmayan araştırmacı ve öğrencilerin de katılabileceği online bir eğitim modeli olarak kurgulanmıştır.

Off-University
tüm dünyada barış ve birarada yaşama fikrinin geliştirilmesini temel amaç olarak benimsemekte ve bu minvaldeki araştırmalarında daha yatay ve demokratik eğitim - araştırma faaliyetleri için çerçeve kurmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

TOP