TÜRKİYE YARGISI HAKKINDA ZOR BİR SUAL ÇATIŞMALI SÜREÇTE VE BARIŞIN İNŞASINDA YARGI KURUMUNUN ROLÜ


Konferans Tarihi

07 Eki 2017 15:00 - 15 Eki 2017 23:59

Dil

Türkçe

HAZIRLAYAN

Savaş Dede

SUNUCULAR


 
“Barış süreci”nin son bulması ve çatışmalı sürecin başlamasıyla beraber, Türkiye yargısındaki çelişkili durum daha çok görünür hale gelmiştir. Özellikle yüksek mahkemelerin hükümet politikalarını destekleyen tavrına karşın, hükümetin kanun hükmünde kararnameler gibi uygulamalarla bu kurumu sürekli kontrol altına almaya çalıştığı, hatta belli alanlarda onu etkisizleştirdiği görülmektedir. Türkiye’deki hukuk çalışmaları, yargıyı daha çok kapalı bir örgüt olarak ele aldığından, bu kurumun iç işleyişine daha fazla odaklanmıştır. Yargısal faaliyetlerin sosyolojik yönü ve yargıçların birer özne olarak kurumla olan ilişkisi ise genelde bu disiplinin ilgi alanı dışında kalmıştır. Oysa yargının bu bahsedilen “ikili” görünümü, onun hem kurum olarak incelenmesi hem de yargıçların bu kurumla olan reflexiv ilişkisine yoğunlaşılarak daha kolay açığa çıkarılabilecektir. Bu çalışmada yargı kurumunun yapısına kısaca değinilmiş, sonrasında ise master tezinde görüştüğüm 19 hâkimin görüşleri üzerinden yargının mevcut siyasi ortamdaki durumuna ve “barışın inşası ve sürdürülmesinde” rolünün ne olacağına ilişkin tartışmalar yapılmıştır.

TOP